فارسی هفتم

۳۴,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان

تخفیف ۲۵%

 

خط به خط کتاب درسی

 • معنی واژه، بیت و عبارت
 • نکته دستوری، آرایه ی ادبی و دانش ادبی
 • کار
 • ایستگاه
  • اعلام اشخاص
  • اعلام آثار
  • دانش ادبی
  • دانش زبانی
  • املاء

پرسش

 • دستوری
 • اعلام آثار و اشخاص
 • املائی
 • چهار گزینه ای

مقدار:

توضیحات

خط به خط کتاب درسی

 • معنی واژه، بیت و عبارت
 • نکته دستوری، آرایه ی ادبی و دانش ادبی
 • کار
 • ایستگاه
  • اعلام اشخاص
  • اعلام آثار
  • دانش ادبی
  • دانش زبانی
  • املاء

پرسش

 • دستوری
 • اعلام آثار و اشخاص
 • املائی
 • چهار گزینه ای

توضیحات تکمیلی

عنوان کتاب

سال چاپ

قطع