فارسی چهارم دبستان

۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۷۵۰ تومان

تخفیف ۲۵%

 

معانی
شامل : واژگان،بیت ها،مصراع ها،جمله ها
املا
شامل : واژگان املایی
ایستگاه آموزشی
شامل : واژه آموزی،نگارش،دانش زبانی
درک متن
تمرین
پرسش های تلفیقی
فارسی با ریاضی،علوم،مطالعات اجتماعی و هنر
جدول
پرسش های چهارگزینه ای

مقدار:

توضیحات

معانی
شامل : واژگان،بیت ها،مصراع ها،جمله ها
املا
شامل : واژگان املایی
ایستگاه آموزشی
شامل : واژه آموزی،نگارش،دانش زبانی
درک متن
تمرین
پرسش های تلفیقی
فارسی با ریاضی،علوم،مطالعات اجتماعی و هنر
جدول
پرسش های چهارگزینه ای

توضیحات تکمیلی

مولف

,

قطع

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

عنوان کتاب