فارسی نهم

۴۳,۵۰۰ تومان

تخفیف ۲۵%

 

معنی ابیات و واژه ها
ایستگاه دانش زبانی
توضیح نکات دستوری : گروه اسمی، هسته و وابسته های گروه اسمی (صفت بیانی، صفت اشاره، صفت پرسشی، صفت مبهم و …)
ایسگاه دانش ادبی
توضیح نکات ادبی : قافیه،ردیف، واج آرایی، تشبیه و …
ایستگاه اعلام اشخاص و آثار
معرفی شاعران، نویسندگان، آثار و کتب ادبی
ایستگاه املا
اشاره به بعضی نکات مهم در نگارش واژگان
پرسش های تشریحی درسی
جهت تمرین بهتر آموخته ها
پرسش های چهارگزینه ای فصل
ویژه آزمون های تیزهوشان و مدارس برتر

Quantity:

توضیحات

معنی ابیات و واژه ها
ایستگاه دانش زبانی
توضیح نکات دستوری : گروه اسمی، هسته و وابسته های گروه اسمی (صفت بیانی، صفت اشاره، صفت پرسشی، صفت مبهم و …)
ایسگاه دانش ادبی
توضیح نکات ادبی : قافیه،ردیف، واج آرایی، تشبیه و …
ایستگاه اعلام اشخاص و آثار
معرفی شاعران، نویسندگان، آثار و کتب ادبی
ایستگاه املا
اشاره به بعضی نکات مهم در نگارش واژگان
پرسش های تشریحی درسی
جهت تمرین بهتر آموخته ها
پرسش های چهارگزینه ای فصل
ویژه آزمون های تیزهوشان و مدارس برتر

توضیحات تکمیلی

مولف

قطع

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

عنوان کتاب