علوم سوم دبستان

۳۲,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان

تخفیف ۲۵%

 

ایستگاه دانش
شامل : هدف،نقشه مفهومی و آموزشی با پرسش های دانشی
پرسش هایتکمیلی(مروری بر آموخته ها)
تحقیق،فعالیت و آزمایش
جدول
پرسش های مفهومی(ویژه تیزهوشان)
تلفیق درس علوم با درس های دیگر(ویژه تیزهوشان)
با ریاضی،فارسی،مطالعات اجتماعی و هنر
پرسش های چهارگزینه ای(ویژه تیزهوشان)

مقدار:

توضیحات

ایستگاه دانش
شامل : هدف،نقشه مفهومی و آموزش با پرسش های دانشی
پرسش های تکمیلی(مروری بر آموخته ها)
تحقیق،فعالیت و آزمایش
جدول
پرسش های مفهومی(ویژه تیزهوشان)
تلفیق درس علوم با درس های دیگر(ویژه تیزهوشان)
با ریاضی،فارسی،مطالعات اجتماعی و هنر
پرسش های چهارگزینه ای(ویژه تیزهوشان)

توضیحات تکمیلی

مولف

قطع

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

عنوان کتاب