علوم تجربی چهارم دبستان

تماس بگیرید

  • الگوریتم (تدریس کامل)
  • پرسش خط به خط از متن کتاب درسی
  • پرسش‌های تشریحی – مفهومی
  • پرسش‌های چهارگزینه‌ای – مفهومی
  • پاسخ‌های تشریحی

توضیحات

  • الگوریتم (تدریس کامل)
  • پرسش خط به خط از متن کتاب درسی
  • پرسش‌های تشریحی – مفهومی
  • پرسش‌های چهارگزینه‌ای – مفهومی
  • پاسخ‌های تشریحی

توضیحات تکمیلی

عنوان کتاب

نوبت چاپ

سال چاپ

شابک

قطع