زیست جامع تک رقمی ها پیش دانشگاهی

۶۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان

تخفیف ۶۰%

 

پرسش های چهارگزینه ای پیش دانشگاهی
۲۳۰۰ پرسش تالیفی و کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور
با پاسخ تشریحی
و ایستگاه های ترکیبی درس به درس

مقدار:

توضیحات

پرسش های چهارگزینه ای پیش دانشگاهی
۲۳۰۰ پرسش تالیفی و کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور
با پاسخ تشریحی
و ایستگاه های ترکیبی درس به درس

توضیحات تکمیلی

مولف

قطع

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

عنوان کتاب