زیست جامع تک رقمی ها دوم و سوم دبیرستان

۶۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان

تخفیف ۶۰%

 

پرسش های چهارگزینه ای سال دوم دبیرستان
* ۱۶۲۰ پرسش تالیفی و کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور
*با پاسخ تشریحی
و ایستگاه های ترکیبی درس به درس
پرسش های چهارگزینه ای سال سوم دبیرستان
* ۲۰۰۰ پرسش تالیفی و کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور
*با پاسخ تشریحی
و ایستگاه های ترکیبی درس به درس

مقدار:

توضیحات

فایل PDF کتاب :http://www.uplooder.net/files/7d556cfa9839a8e0103c8fcf9bd0ddcd/zist.pdf.html
پرسش های چهارگزینه ای سال دوم دبیرستان
* ۱۶۲۰ پرسش تالیفی و کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور
*با پاسخ تشریحی
و ایستگاه های ترکیبی درس به درس
پرسش های چهارگزینه ای سال سوم دبیرستان
* ۲۰۰۰ پرسش تالیفی و کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور
*با پاسخ تشریحی
و ایستگاه های ترکیبی درس به درس

توضیحات تکمیلی

مولف

قطع

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

عنوان کتاب