تاریخ جامع ویژه کنکور

۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

تخفیف ۶۰%

 

الگوریتم

متن ها

نمودارها

جدول ها

شکل ها

پرسش های مفهومی

پرسش های امتحانی تشریحی-مفهومی

پرسش های چهارگزینه ای با پاسخ

مقدار:

توضیحات

الگوریتم

متن ها

نمودارها

جدول ها

شکل ها

پرسش های مفهومی

پرسش های امتحانی تشریحی-مفهومی

پرسش های چهارگزینه ای با پاسخ

توضیحات تکمیلی

مولف

,

قطع

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

عنوان کتاب