مرکز فروش استان بوشهر

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               بوشهر

۰۷۷

پارکر خ لیان – پاساژ توحید

مدیر: شهبازی  ۳۸۰۶۳۵۰-۰۹۱۲

۳۳۳۲۲۶۳۱

فکس: ۳۳۴۴۵۰۵۴