مرکز فروش استان اصفهان

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               خمینی شهر

۰۳۱

کتابسرای شهر خ شریعتی شمالی – روبه‌روی گزبوعلی– نصیری ۳۲۶۸۱۸۶-۰۹۳۵ ۳۳۶۱۴۱۳۸
        ۲               اصفهان

۰۳۱

 البرز چهارباغ عباسی – مجتمع چهارباغ – طبقه زیر

مدیر:  عابدینی ۲۲۲۵۸۰۰ – ۰۹۱۳

شیخ صدوق شمالی – روبروی پست بانک

۳۲۲۲۵۸۰۰

شعبه دبیرستان:  ۲۲۳۸۸۷۴

شعبه راهنمایی: ۳۶۶۳۹۹۷۰

فکس: ۲۲۳۸۸۷۴

        ۳               اصفهان

۰۳۱

پدرام خ شیخ صدوق شمالی – ابتدای خ شیخ مفید

مدیر: رستمی‌فر۳۰۲۳۱۰۰-۰۹۳۹، ۳۱۰۲۲۸۵-۰۹۱۳

فکس ۳۶۶۳۵۱۱۰

۳۶۶۲۳۹۷۶

        ۴               اصفهان

۰۳۱

دهکده کتاب خ آمادگاه – قبل از هتل عباسی – طبقه همکف – پ ۱۰۳ جنب بانک صادرات

مدیر: فرقدانی ۰۹۱۳۱۰۸۱۳۳۲

۳۲۲۰۶۷۲۹

فکس: ۳۲۲۰۶۷۲۸

        ۵               اصفهان

۰۳۱

فارابی هتل عباسی – طبقه زیرین

مدیر: میرزایی ۳۲۷۸۰۷۲-۰۹۱۳

۳۲۲۱۰۶۵۹

فکس: ۳۲۲۳۲۱۴۳

        ۶               اصفهان – درچه

۰۳۱

عابدی خ شریعتی، داخل پاساژ سعدی

مدیر عابدیی: ۸۹۰۴۶۴۹-۰۹۱۳

۳۳۷۶۴۱۴۸
        ۷               کاشان

۰۳۱

خانه کتاب

اکبری

چهارراه آیت الله کاشانی – روبه‌روی جهاد کشاورزی – زیرزمین

مدیر: اکبری قمصری ۵۹۱۶۱۶۲-۰۹۳۷

۵۵۴۶۶۹۲۰

تسلطی ۲۰۵

سبزه‌ایی ۱۰۳

        ۸               کاشان

۰۳۱

جوان ابتدای غزنوی

مدیر: پورسعیدی ۷۱۰۲۹۹۸-۰۹۱۳

۵۵۴۵۰۳۹۹

فکس:  ۵۵۳۱۸۸۹۹

        ۹               گلپایگان

۰۳۱

صبا – جنت سه راه سعیدی – نوشت افزار – جنب داروخانه معتمدی مدیر: جنت ۰۳۳۶۴۳۹-۰۹۱۳ ۵۷۴۲۳۲۵۱
       ۱۰              کاشان

۰۳۱

خانه کتاب

اکبری

چهارراه آیت الله کاشانی – روبه‌روی جهاد کشاورزی – زیرزمین

مدیر: اکبری قمصری ۵۹۱۶۱۶۲-۰۹۳۷

۵۵۴۶۶۹۲۰

تسلطی ۲۰۵

سبزه‌ایی ۱۰۳

       ۱۱              کاشان

۰۳۱

جوان ابتدای غزنوی

مدیر: پورسعیدی ۷۱۰۲۹۹۸-۰۹۱۳

۵۵۴۵۰۳۹۹

فکس:  ۵۵۳۱۸۸۹۹

       ۱۲              نجف آباد

۰۳۱

دانشجو خ ۱۷ شهریور – کوچه امید پخش محمدی

مدیر: هادیان ۱۶۶۰۶۱۳-۰۹۱۳

۴۲۶۲۶۳۲۶

فکس ۴۲۶۳۷۸۶۵