مراکز فروش استان یزد

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               میبد

۰۳۵

حسابی ابتدای هفت تیر –حسابی ۲۵۳۵۱۵۶-۰۹۱۳
        ۲               یزد

۰۳۵

کلبه کتاب خ کاشانی – سه راه مسکن – مقابل خ مسکن

مدیر : حیدری  ۹۳۵۹۸۹۰-۰۹۳۵

۳۶۲۸۳۴۴۲
        ۳               یزد

۰۳۵

چشمک م آزادی – روبه‌روی شهرداری

مدیر: برادران ۲۵۴۰۵۰۳-۰۹۱۳

۳۶۲۶۱۷۷۰

۳۶۲۶۴۷۸۸