مراکز فروش استان گیلان

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               رشت

۰۱۳

رستگار خ امام خمینی – روبروی آرد کوبی

مدیر: خانم رستگار  ۳۴۷۶۴۰۰-۰۹۱۱

۳۳۳۳۴۰۰۲

۳۳۲۳۷۵۹۵

فکس: ۳۳۳۲۰۶۹۷

        ۲               رشت

۰۱۳

مهران م شهرداری – ابتدای خ سعدی – روبه‌روی کلیسا  جنب بانک مسکن مدیر: ۱۰۰۹۶۰۰-۰۹۱۲

پوررضا مدیر فروش: رنجبر  ۳۳۰۲۴۹۸-۰۹۱۱

دفتر تهران: انقلاب – خ اردیبهشت، نبش شهدای ژاندارمری ساختمان دانشجو ط۳ واحد جنوبی  ۶۶۴۹۴۶۱۱

۳۳۲۴۴۴۸۸

فکس: ۳۳۲۴۶۶۶۵

        ۳               رشت

۰۱۳

طاعتی میدان شهرداری – ابتدای خ علم الهدی – پ ۱۱

مدیر: طاعتی ۲۳۵۰۹۳۰-۰۹۱۱

۳۳۲۲۲۶۲۷

۳۳۲۴۱۱۷۲

        ۴               رشت

۰۱۳

میلاد خ امام – روبروی مسجد آفخرا ، مدیر: برومند ۱۴۹۲۲۸۹-۰۹۱۱ ۳۳۲۵۳۵۱۳

فکس ۳۳۲۳۹۶۸۶

        ۵               لاهیجان

۰۱۳

نباتی مدیر فروش: ۲۳۱۱۳۰۲-۰۹۳۹

خ انقلاب، جنب روزنامه کیهان

۴۲۲۳۶۰۵۵