مراکز فروش استان کرمان

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               کرمان

۰۳۴

بانک کتاب

آزادی

م آزادی – ابتدای خ بهشتی – روبروی سه راه ۲۴ آذر  مدیر: احمدی ۲۴۱۶۰۱۶-۰۹۱۳ فکس: ۳۲۴۳۸۴۷۴

۳۲۴۳۷۵۸۵

        ۲               کرمان

۰۳۴

فرهنگ شریعتی – چهار راه کاظمی – بعد از بانک صادرات مدیرفروش: آقای مؤدب مدیر: سعیدی ۳۲۲۶۸۳۱۷

فکس: ۳۲۲۲۴۲۳۱

        ۳               کرمان

۰۳۴

بانک تست دانش سه راه احمدی جنب خوابگاه قدس پزشکی

مدیر: خانم ابراهیمی ۹۴۲۰۶۴۶-۰۹۱۳

۳۲۲۳۹۱۴۰

فکس ۳۲۲۳۹۱۳۹

        ۴               کرمان

۰۳۴

المهدی خ شمال جنوبی – نبش ۱۸

مدیر: مهدوی ۱۴۲۳۳۳۷-۰۹۱۳

۳۲۲۵۱۵۸۳

فکس: ۳۲۲۵۱۳۵۹