مراکز فروش استان کردستان

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               سقز

۰۸۷

مقبلی مدیر: مقبلی ۶۷۰۵۹۶۰-۰۹۱۲

چهارراه آزادگان – کنار گذر – کتابسرای مقبلی

فکس: ۳۶۲۳۷۹۵۰

۳۶۲۲۷۰۶۹

        ۲               سنندج

۰۸۷

حسینی نسب خ شهدای جنوب – جنب مسجد فاروقیه

مدیر:  حسینی  ۸۷۳۳۶۴۹-۰۹۱۸

۳۲۲۶۴۹۱۷

فکس ۳۳۱۶۴۹۱۷

        ۳               سنندج

۰۸۷

نوروزی خ امام

مدیر: نوروزی ۸۷۱۲۳۹۹-۰۹۱۸

دفتر تهران: ۶۶۹۳۷۶۷۳

۳۳۱۷۴۴۴۰