مراکز فروش استان چهارمحال بختیاری

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               لردگان

۰۳۸

کتاب شهر مدیر: مرادی ۲۸۱۰۶۴۰-۰۹۱۳

 

فکس: ۵۲۲۲۷۲۸

۵۲۲۸۹۹۰

        ۲               شهرکرد

۰۳۸

مهدی موعود خ مولوی – پ ۴۳۴

مدیر: داوودی ۰۹۱۳۲۸۰۲۶۴۸

۳۲۲۵۴۶۷۶

فکس: ۳۲۲۴۳۸۸۰