مراکز فروش استان لرستان

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               خرم آباد

۰۶۶

فتحی چهارراه بانگ

مدیر فروش: فتحی ۱۶۱۰۵۶۷-۰۹۱۶

۳۳۳۰۳۶۰۰
        ۲               خرم آباد

۰۶۶

مجلسی ۱۶۱۱۱۶۱-۰۹۱۶ ۳۳۳۱۱۴۵۷
        ۳               خرم آباد

۰۶۶

فتحی چهارراه بانگ

مدیر فروش: فتحی ۱۶۱۰۵۶۷-۰۹۱۶

۳۳۳۰۳۶۰۰
        ۴               خرم آباد

۰۶۶

مجلسی ۱۶۱۱۱۶۱-۰۹۱۶ ۳۳۳۱۱۴۵۷
        ۵               بروجرد

۰۶۶

اوستا خ بهار – پاساژ خوزستان – طبقه همکف

مدیر: جهانی ۳۶۲۵۱۷۵-۰۹۱۶

۴۳۵۳۹۹۲۵
        ۶               بروجرد

۰۶۶

ولایت خ شهدا – پاساژ آیینه – طبقه پایین

مدیر: ارشادفر ۶۶۲۱۴۳۳-۰۹۱۶

۴۲۶۲۹۵۵۰

فکس: ۴۲۶۱۲۲۷۱

        ۷               بروجرد

۰۶۶

پائیزان خ شهدا – چهارراه حافظ

مدیر: نکوزاد ۱۸۳۷۶۶۵-۰۹۱۲

۴۲۶۱۶۹۷۱

۴۲۶۱۴۷۱۱

فکس: ۴۲۶۱۲۲۷۱