مراکز فروش استان قزوین

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               قزوین

۰۲۸

آریا کتاب خ خیام شمالی – روبروی بانک تجارت

مدیر: عاقله۷۸۶۲۹۰۲-۰۹۱۲

۳۳۳۳۲۸۷

فکس: ۳۳۴۴۶۵۲

        ۲               قزوین

۰۲۸

علامه چهارراه نادری – جنب تالار وحدت

مدیر: ذبیحی ۳۸۵۰۳۲۶-۰۹۱۹

۳۳۲۳۷۸۷۵