مراکز فروش استان فارس

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               شیراز

۰۷۱

دهخدا خوارزمی

پارسه

چهار ملاصدرا – بسمت سینا سعدی – پاساژ آناهیتا

خ ملاصدرا – جنب خ خلیلی – پاساژ آناهیتا

مدیر: دهقان ۷۰۸۰۸۴۹-۰۹۱۷  ملاصدرا – جنب ساختمان زیارت سماء – طبقه زیرین فروشگاه سونی

۳۲۳۰۵۹۸۵

۳۶۴۷۳۷۷۱

نجفی ۳۲۳۵۰۷۷۲

        ۲               شیراز

۰۷۱

زند چهار راه زند – جنب خ سعدی –

مدیر فروش: خانم کریمی ۰۹۳۹۳۸۰۶۶۸۱

۳۲۲۲۲۷۸۰

۳۲۲۲۲۲۷۹

        ۳               شیراز

۰۷۱

خرد خ شهید فاطمی – ابتدای معلم – ساختمان ۱۱۰

حسابداری: نوربخش ۶۰۰۶۹۶۰-۰۹۱۷ ، پایدار: ۴۳۹۴۳۰۵-۰۹۱۷

مدیر: عرب ۱۱۱۰۴۸۲-۰۹۱۷ پناهی: ۳۲۳۳۵۱۶۹

۳۲۳۳۵۱۶۹

فکس ۳۲۳۴۱۱۲۸