مراکز فروش استان سمنان

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               سمنان

۰۲۳

امیرکبیر خ سعدی سه راه شهدا

مدیر: منشی‌زاده ۲۳۱۷۷۲۰-۰۹۱۲

۳۳۳۴۵۴۵۹
        ۲               سمنان

۰۲۳

امان سمنان – خ طالقانی – جنب بانک مسکن، مدیر: امان ۷۳۱۵۵۳۴-۰۹۱۲ ۳۳۳۲۰۱۷۱
        ۳               شاهرود

۰۲۳

جواد ۲۲ بهمن – پاساژ بزرگ شهر طیفه پایین

عابدینی: ۲۵۵۸۲۴۴-۰۹۳۵

۳۲۲۳۷۲۲۷

فکس ۳۲۲۲۱۵۱۶