مراکز فروش استان زنجان

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               زنجان

۰۲۴

خانه کتاب م انقلاب – پاساژ سعدی – پ ۱۹

مدیر: موسوی ۱۴۱۶۹۴۶-۰۹۱۹

۳۳۳۲۹۱۰۰
        ۲               زنجان

۰۲۴

شهرکتاب چهارراه سعدی – روبه‌روی بانک پاسارگارد

مدیر: فرجیان ۳۴۱۰۶۲۰-۰۹۱۲

۲-۳۳۳۲۴۴۴۸۱