مراکز فروش استان زنجان

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              زنجان

۰۲۴

خانه کتابم انقلاب – پاساژ سعدی – پ ۱۹

مدیر: موسوی ۱۴۱۶۹۴۶-۰۹۱۹

۳۳۳۲۹۱۰۰
        ۲              زنجان

۰۲۴

شهرکتابچهارراه سعدی – روبه‌روی بانک پاسارگارد

مدیر: فرجیان ۳۴۱۰۶۲۰-۰۹۱۲

۲-۳۳۳۲۴۴۴۸۱