مراکز فروش استان خراسان شمالی

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               بجنورد

۰۵۸

گوتنبرگ خ طالقانی شرقی – پاساژ تاج‌فر

مدیر فروش: خانم بهنام‌جو ۳۲۵۹۷۶۹-۰۹۳۹

مدیر: تاتاری ۱۸۴۰۶۴۷-۰۹۱۵

۳۲۷۲۱۱۵۹