مراکز فروش استان خراسان رضوی

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               سبزوار

۰۵۱

آینده سازان خ کاشفی شمالی – نبش ۲۲ بهمن

مدیر: بصیرت ۵۷۱۰۶۸۱-۰۹۱۵

۴۴۲۲۲۱۱۸
        ۲               کاشمر

۰۵۱

آفرینش بین ایستگاه شهریور ۹ و ۱۱

مدیر کفاش: ۵۰۱۲۷۹۹-۰۹۱۵

۵۵۲۴۰۸۴۷

تسلطی

        ۳               مشهد

۰۵۱

تاکتیک بلوار دانش آموز – بین دانش آموز ۲۴ و ۲۶

مدیر: پرنیان ۶۹۱۹۷۷۵-۰۹۱۵

۳۸۹۲۹۲۰۶

۳۶۶۱۸۰۸۲

        ۴               مشهد

۰۵۱

یاران خ احمدآباد اول بلوار ملاصدرا

مدیر: رحیم‌پور ۳۹۴۹۲۸۶-۰۹۳۵

۳۸۴۲۰۷۲۳
        ۵               مشهد

۰۵۱

پخش قائم بلوار چمن – نبش چمن ۴۱

مدیر: ناصری ۳۰۹۰۰۶۹-۰۹۱۵

۳۴۳۵۵۱۵
        ۶               مشهد

۰۵۱

ارسطو مدیر: اسپان‌منش ۰۹۳۵۳۶۹۵۸۶۹ ۳۲۲۴۱۷۶۱

فکس ۳۲۲۴۰۷۶۸

        ۷               نیشابور

۰۵۱

نشر دانش فلکه ایران – پایین‌تر از اداره پست

مدیر:  زوار ۱۵۰۸۱۶۸-۰۹۱۵

۴۳۳۳۴۵۵۵
        ۸               نیشابور

۰۵۱

مهرورزان فردوسی شمالی – بالاتر از درمانگاه فرهنگیان

مدیر: تقی‌پور ۳۵۱۹۰۵۱-۰۹۱۵

۴۲۲۴۳۰۳