مراکز فروش آذربایجان غربی

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               تبریز

۰۴۱

دانشجو خ آبرسانی – روبه‌روی خانه فرهنگ ارشاد

مدیر:کمر بسته۱۰۲۷۹۰۰-۰۹۱۴

۳۳۳۶۱۱۱۲

فکس: ۳۳۳۵۲۸۶۷

        ۲               تبریز

۰۴۱

بانک کتاب چهارراه آبرسان- جنب ساختمان اسکان

مدیرفروش: موسوی

مدیر: بافند ۳۰۰۵۳۲۷-۰۹۱۴

۳۳۳۶۳۰۷۰

فکس: ۳۳۳۶۴۸۴۰

        ۳               تبریز

۰۴۱

گیتامهر خ جمهوری – پایین تر از بازارچه کتاب – ساختمان دوستدار

سرخابی ۴۱۱۴۸۳۱-۰۹۱۴

۲-۳۵۵۶۲۵۷۲۱
        ۴               میاندوآب

۰۴۴

خانه کتاب امیر خ امام – روبروی بانک ملی مرکزی – پاساژ نور

مدیر:  میثاقی ۴۸۲۷۷۴۹-۰۹۱۴

۴۵۲۲۰۸۲۸