قوانین و مقررات سایت

  1. رعایت شئونات اسلامی و قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی
  2. این سایت وابسته به انتشارات مزینانی می باشد و هدف آن اشاعه فرهنگ کتابخوانی می باشد.
  3. در صورت خرید آنلاین بعلت مشکلات فنی و حسابرسی از بازگشت پول واریزی می باشیم.
  4. پول واریزی فقط مبلغ پشت جلد می باشد و کلیه هزینه های دیگر (هزینه تماس،هزینه حمل،هزینه بسته بندی) رایگان می باشد.