دفاتر فروش استان اردبیل

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               ارومیه

۰۴۴

دانش یار خ دانش – دانش ۱ روبه‌روی دبیرستان چمران

مدیر: خموئیان ۸۱۷۷۳۱۴-۰۹۱۴

۲۲۴۸۶۶۸

۲۲۴۶۸۷۴

        ۲               ارومیه

۰۴۴

ظرافت خیام جنوبی – تقاطع دانش۱ – روبروی بانک سینا

مدیر فروش: خانم بهاری ۵۱۸۴۷۶۰-۰۹۰۱

مدیر: ظرافت ۳۴۷۰۴۵۴-۰۹۱۴

۳۲۲۴۲۶۶۷

فکس: ۳۲۲۲۸۳۹۱

        ۳               اردبیل

۰۴۵

نمایشگاه دائمی کتاب آموزش و پرورش خ امام – جنب مرکز پیش مدرس

مدیر: ناقل ۴۵۴۳۹۰۳-۰۹۱۴، شعبه راهیان ۳۳۲۶۰۰۹۰

۳۳۲۳۱۸۵۹

فکس: ۳۳۵۲۴۹۵

        ۴               اردبیل

۰۴۵

راهیان شعبه ۱: روبروی مسجد نواب صفوی

شعبه ۲: چهارراه امام جنب فروشگاه رفاه مدیر : یاشار حمیدزاده ۲۴۷۵۷۱۶-۰۹۱۲

۳۳۲۶۰۱۰۰

۹۰-۳۳۲۶۰۰۸۰

        ۵               مشکین شهر

۰۴۵

امیرکبیر خ باهنر جنوبی

مدیر: نور محمدی۹۸۸۴۷۱۹-۰۹۱۴

فکس:۳۲۵۲۲۱۰۶

۳۲۵۲۵۸۳۴