دفاتر فروش استان آذربایجان شرقی

ردیف شهر نام (کتاب‌فروشی) آدرس تلفن
         ۱               بناب

۰۴۱

بشیرپور خ امام، روبروی مخابرات، مدیر: بشیرپور  ۳۲۱۱۳۹۴-۰۹۱۴ ۳۷۷۴۳۳۷۸
        ۲               مراغه

۰۴۱

نوین مدیر: نژاد ایرانی ۸۶۰۳۲۷۰-۰۹۱۴ ۳۷۲۲۶۴۴۲
        ۳               مرند

۰۴۱

بانک کتاب خ جلفا، مدیر: باقری ۳۰۴۰۶۹۵-۰۹۳۷ ۴۲۲۷۰۳۷۹