درباره ما

انتشارات مزینانی در سال ۱۳۸۵ به مدیر مسئولی جناب آقای مهندس محمد مزینانی (دارای مدرک فوق لیسانس شهرسازی) و مدیریت دکتر عباس مزینانی (دارای مدرک دکترای حرفه ای) در راستای ارتقاء فرهنگی، آموزشی و اجتماعی کشور و خدمت رسانی بهینه در جهت آموزش فرزندان ایران زمین تاسیس گردید.

قبل از تاسیس این دو بزرگوار از مولفان و مدیران بسیاری از موسسات مطرح آموزشی و فرهنگی کشور بوده اند.