مرکز فروش استان بوشهر

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              بوشهر

۰۷۷

پارکرخ لیان – پاساژ توحید

مدیر: شهبازی  ۳۸۰۶۳۵۰-۰۹۱۲

۳۳۳۲۲۶۳۱

فکس: ۳۳۴۴۵۰۵۴

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به انتشارات مزيناني مي باشد