مراکز فروش استان یزد

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              میبد

۰۳۵

حسابیابتدای هفت تیر –حسابی ۲۵۳۵۱۵۶-۰۹۱۳
        ۲              یزد

۰۳۵

کلبه کتابخ کاشانی – سه راه مسکن – مقابل خ مسکن

مدیر : حیدری  ۹۳۵۹۸۹۰-۰۹۳۵

۳۶۲۸۳۴۴۲
        ۳              یزد

۰۳۵

چشمکم آزادی – روبه‌روی شهرداری

مدیر: برادران ۲۵۴۰۵۰۳-۰۹۱۳

۳۶۲۶۱۷۷۰

۳۶۲۶۴۷۸۸

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به انتشارات مزيناني مي باشد