مراکز فروش استان گیلان

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              رشت

۰۱۳

رستگارخ امام خمینی – روبروی آرد کوبی

مدیر: خانم رستگار  ۳۴۷۶۴۰۰-۰۹۱۱

۳۳۳۳۴۰۰۲

۳۳۲۳۷۵۹۵

فکس: ۳۳۳۲۰۶۹۷

        ۲              رشت

۰۱۳

مهرانم شهرداری – ابتدای خ سعدی – روبه‌روی کلیسا  جنب بانک مسکن مدیر: ۱۰۰۹۶۰۰-۰۹۱۲

پوررضا مدیر فروش: رنجبر  ۳۳۰۲۴۹۸-۰۹۱۱

دفتر تهران: انقلاب – خ اردیبهشت، نبش شهدای ژاندارمری ساختمان دانشجو ط۳ واحد جنوبی  ۶۶۴۹۴۶۱۱

۳۳۲۴۴۴۸۸

فکس: ۳۳۲۴۶۶۶۵

        ۳              رشت

۰۱۳

طاعتیمیدان شهرداری – ابتدای خ علم الهدی – پ ۱۱

مدیر: طاعتی ۲۳۵۰۹۳۰-۰۹۱۱

۳۳۲۲۲۶۲۷

۳۳۲۴۱۱۷۲

        ۴              رشت

۰۱۳

میلادخ امام – روبروی مسجد آفخرا ، مدیر: برومند ۱۴۹۲۲۸۹-۰۹۱۱۳۳۲۵۳۵۱۳

فکس ۳۳۲۳۹۶۸۶

        ۵              لاهیجان

۰۱۳

نباتیمدیر فروش: ۲۳۱۱۳۰۲-۰۹۳۹

خ انقلاب، جنب روزنامه کیهان

۴۲۲۳۶۰۵۵

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به انتشارات مزيناني مي باشد