مراکز فروش استان لرستان

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              خرم آباد

۰۶۶

فتحیچهارراه بانگ

مدیر فروش: فتحی ۱۶۱۰۵۶۷-۰۹۱۶

۳۳۳۰۳۶۰۰
        ۲              خرم آباد

۰۶۶

مجلسی۱۶۱۱۱۶۱-۰۹۱۶۳۳۳۱۱۴۵۷
        ۳              خرم آباد

۰۶۶

فتحیچهارراه بانگ

مدیر فروش: فتحی ۱۶۱۰۵۶۷-۰۹۱۶

۳۳۳۰۳۶۰۰
        ۴              خرم آباد

۰۶۶

مجلسی۱۶۱۱۱۶۱-۰۹۱۶۳۳۳۱۱۴۵۷
        ۵              بروجرد

۰۶۶

اوستاخ بهار – پاساژ خوزستان – طبقه همکف

مدیر: جهانی ۳۶۲۵۱۷۵-۰۹۱۶

۴۳۵۳۹۹۲۵
        ۶              بروجرد

۰۶۶

ولایتخ شهدا – پاساژ آیینه – طبقه پایین

مدیر: ارشادفر ۶۶۲۱۴۳۳-۰۹۱۶

۴۲۶۲۹۵۵۰

فکس: ۴۲۶۱۲۲۷۱

        ۷              بروجرد

۰۶۶

پائیزانخ شهدا – چهارراه حافظ

مدیر: نکوزاد ۱۸۳۷۶۶۵-۰۹۱۲

۴۲۶۱۶۹۷۱

۴۲۶۱۴۷۱۱

فکس: ۴۲۶۱۲۲۷۱

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به انتشارات مزيناني مي باشد