مراکز فروش استان فارس

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              شیراز

۰۷۱

دهخدا خوارزمی

پارسه

چهار ملاصدرا – بسمت سینا سعدی – پاساژ آناهیتا

خ ملاصدرا – جنب خ خلیلی – پاساژ آناهیتا

مدیر: دهقان ۷۰۸۰۸۴۹-۰۹۱۷  ملاصدرا – جنب ساختمان زیارت سماء – طبقه زیرین فروشگاه سونی

۳۲۳۰۵۹۸۵

۳۶۴۷۳۷۷۱

نجفی ۳۲۳۵۰۷۷۲

        ۲              شیراز

۰۷۱

زندچهار راه زند – جنب خ سعدی –

مدیر فروش: خانم کریمی ۰۹۳۹۳۸۰۶۶۸۱

۳۲۲۲۲۷۸۰

۳۲۲۲۲۲۷۹

        ۳              شیراز

۰۷۱

خردخ شهید فاطمی – ابتدای معلم – ساختمان ۱۱۰

حسابداری: نوربخش ۶۰۰۶۹۶۰-۰۹۱۷ ، پایدار: ۴۳۹۴۳۰۵-۰۹۱۷

مدیر: عرب ۱۱۱۰۴۸۲-۰۹۱۷ پناهی: ۳۲۳۳۵۱۶۹

۳۲۳۳۵۱۶۹

فکس ۳۲۳۴۱۱۲۸

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به انتشارات مزيناني مي باشد