مراکز فروش استان سیستان بلوچستان

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              زاهدان

۰۵۴

قائمخ مصطفی خمینی

مدیر: انصاری ۵۴۳۶۵۸۵-۰۹۱۵

 

۳۳۲۱۸۶۷۸

 

        ۲              زاهدان

۰۵۴

زهرهروبه‌روی پارک شهر

مدیر: گلی ۰۳۳۶۸۱۶-۰۹۱۲، ۳۴۱۲۰۰-۰۹۱۵

۳۳۲۱۱۸۲۲

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به انتشارات مزيناني مي باشد