دفاتر فروش استان اردبیل

ردیفشهرنام (کتاب‌فروشی)آدرستلفن
         ۱              ارومیه

۰۴۴

دانش یارخ دانش – دانش ۱ روبه‌روی دبیرستان چمران

مدیر: خموئیان ۸۱۷۷۳۱۴-۰۹۱۴

۲۲۴۸۶۶۸

۲۲۴۶۸۷۴

        ۲              ارومیه

۰۴۴

ظرافتخیام جنوبی – تقاطع دانش۱ – روبروی بانک سینا

مدیر فروش: خانم بهاری ۵۱۸۴۷۶۰-۰۹۰۱

مدیر: ظرافت ۳۴۷۰۴۵۴-۰۹۱۴

۳۲۲۴۲۶۶۷

فکس: ۳۲۲۲۸۳۹۱

        ۳              اردبیل

۰۴۵

نمایشگاه دائمی کتاب آموزش و پرورشخ امام – جنب مرکز پیش مدرس

مدیر: ناقل ۴۵۴۳۹۰۳-۰۹۱۴، شعبه راهیان ۳۳۲۶۰۰۹۰

۳۳۲۳۱۸۵۹

فکس: ۳۳۵۲۴۹۵

        ۴              اردبیل

۰۴۵

راهیانشعبه ۱: روبروی مسجد نواب صفوی

شعبه ۲: چهارراه امام جنب فروشگاه رفاه مدیر : یاشار حمیدزاده ۲۴۷۵۷۱۶-۰۹۱۲

۳۳۲۶۰۱۰۰

۹۰-۳۳۲۶۰۰۸۰

        ۵              مشکین شهر

۰۴۵

امیرکبیرخ باهنر جنوبی

مدیر: نور محمدی۹۸۸۴۷۱۹-۰۹۱۴

فکس:۳۲۵۲۲۱۰۶

۳۲۵۲۵۸۳۴

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به انتشارات مزيناني مي باشد