آدرس: ضلع شمالغربی پل سیدخندان، ابتدای خیابان پیشداد،
ساختمان پیشداد، پلاک۱، واحد ۳ و ۴

کد پستی : ۱۵۴۱۹۳۳۱۱۵
تلفن: ۲۲۸۸۸۰۵۵ (۰۲۱)
دورنگار: ۲۲۸۸۸۰۶۵ (۰۲۱)

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به انتشارات مزيناني مي باشد